John Deere 548 G III


More Videos...


débardage 548 G III
débardage, skidder, john deere 548 GIII

Skidder JD 548
Skidder JD 548 hilft beim Holz häckseln Skidder JD 548 aide à déchiqueter du bois

John Deere 548 GIII
John Deere 548 GIII sleept bomen naar de verzamelplaats

RAFFAJ forest SK
Follow