Ford capri mk2 spot comercial

Ford capri mk2 spot

More Videos...


the professionals the race! Bodie´s Capri 3,0S
Fan vid, fasten your seat-bells... Bodie is driving !!!!!! A Capri Vid.

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

Ford Capri Documentary - The Car is the Star Part 1
The Car's the Star presented by Quentin Wilson. This documentary is in two parts and is all about the Ford Capri. I've had eight Capris, so this is just up my street, I hope it is yours - enjoy! This is part 1

Ford Capri Mk1 adverts
Two vintage adverts for Ford Capri Mk1.
Follow