ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ HELLENIC COAST GUARD HELICOPTERS limeniko swma

Hellenic Coast Guard Helicopter's song: Edward Maya feat Alicia - Stereo love

More Videos...


Βίντεο επίδειξης ασκήσεων ακριβείας
Βίντεο επίδειξης ασκήσεων ακριβείας από ένοπλο τμήμα στελεχών Λ.Σ. -Τελετή ορκωμοσίας εξακοσίων εβδομήντα επτά (677) νέων Λιμενοφυλάκων ΜΕ' Εκπαιδευτικής Σειράς

Hellenic Coast Guard night patrol at Symi
Hellenic Coast Guard patrols the seas just off Symi island, as a part of FRONTEX/Poseidon 2012 operations.

Helicopter Pilot Risks Life - Coast Guard Heroes
Coast Guard helicopter pilot risks her life in an attempt to save a drowning fisherman.

Λιμενικό Σώμα - Διάσωση M/V ARION.avi
Hellenic Coast Guard - Rescue M/V ARION
Follow