ติดตั้งสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น

อุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งสายอากาศ 1.สายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ย่านความถี่ 144.000-146.000 Mhz ราคา 1450 บาท 2.ขาจับรอบตัว 2 ตัว 3.สายนำสัญญาณ 5dfb พร้อมขั้วสายนำสัญญาณ ความยาว 25 เมตรๆละ 45 บาท 4.เทปละลาย 1 ม้วน 5.เทปพันสายไฟ 1 ม้วน 6.เข็มขัดรัดสาย 1 ถุง วิธีการติดตั้ง 1.ประกอบสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลน 2.ใส่ขาจับส่วนล่างใต้กราวด์เพลน 3.นำสายนำสัญญาณที่เข้าหัวแล้วร้อยจากล่าง กราวเพลนขึ้นบนจุดกึ่งกลางสายอากาศ 4.นำขั้วสายนำสัญญาณหมุนเข้ากับขั้วสายอาก าศให้แน่นและพันทับด้วยเทปละลาย 5.หมุนสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลนให้แน่น 6.จับหรือตั้งรอบตัว V2 5/8 3ชั้น พิงไว้ 7.ถอดสายอากาศทีวีเดิมลงมา 8.ลดระดับสายอากาศทีวีลงมาระยะ 30 เซนติเมตร 9.นำสายอากาศสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น สวมที่ปลายเสาแปปแล้วล๊อคให้แน่น 10.เพื่อนๆช่วยกันส่งเสาแปปที่ประกอบสายอา กาศเข้ากับขาจับยึดให้แน่น 11.ทำห่วงสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ก่อน 12.พันสายอากาศกับท่อแปปให้เรียบร้อย 13.ต่อกราวด์เข้ากับท่อแปปให้ลงกราวด์ 14.เดินสายนำสัญญาณเข้ามาในบ้าน โดยทำสายนำสัญญาณให้เป็นท้องช้างเพื่อกันน ้ำเข้าบ้าน 15.เดินสายรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย 16.ความยาวสายนำสัญญาณ 25 เมตร มาถึงโต๊ะที่วางเครื่องวิทยุรับส่งพร้อมเพาเวอร์ซัพพลาย http://www.youtube.com/watch?v=126VzEqtr7U สเตนกลาส พระนามาภิไธย ส.ธ.ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=h3Cafr6hjzY สเตนกลาส ประตูหงส์คู่มังกร ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=f8x0GCNa7i0 สเตนกลาสเพ้นท์อบสี ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=G1EuVaCwLSY สเตนกลาส ประตู ช่องแสง ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=xZadZaGP96g Real Stained Glass Bathroom Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=UkM9wCfHUVM Stained Glass 3 IN 1 Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=MUrDn_9csJY สเตนกลาส ทะเลใจ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=4tIMSA-u66Y สเตนกลาสช่องแสงบ้าน ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=kvY1RwfKSZs สเตนกลาสช่องแสงพระธาตุหนองคาย http://www.youtube.com/watch?v=jVxTVeI3Anc สเตนกลาสช่องแสง 3 IN 1 ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=yHL9xVVDzlI Mirror Design กระจกเงาดีไซน์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=JO-7cXF-_FQ กระจกลายโบราณ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=c1gqKgF8lMQ กระจกลวดลาย Pattern Glass ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=qCtMsqv-Uxo เทปโฟม เคอเทนวอลล์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=Ij5sYCmiswg CSR Water Chalk Pen Non Toxic Mike 0858388815 http://www.youtube.com/watch?v=tWXWweESCuQ Green Bison Heav y Duty Degreaser Mike 0858388815

More Videos...


vr ลูกชาวนาตั้งเสาให้2

วิธีวัดกำลังส่งวิทยุสื่อสารด้วยเครื่อง SWR METER
การวัดกำลังส่งวิทยุสื่อสา รด้วยเครื่อง SWR METER สามารถใช้วัด SWR ของเสาอากาศได้ด้วยวิธีการ เดียวกัน (ถ้าไม่ต้องการรบกวนการสื่ สาร ควรใช้ Dummy load) :) ค่าที่วัดได้อาจไม่ตรงตามส เปคของวิทยุสื่อสาร ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอร์ รี่ขณะนั้นด้วย

เสาวิทยุสื่อสารติดรถยนต2 ย่าน 136-174 240-260
เสา วิทยุสื่อสารติดรถยนต์ 2 ย่าน 136 - 174 240 - 260 มีเกนขยายในตัว งาน ไตหวัน ราคา เป็นกันเอง

ติดตั้งสายอากาศวิทยุสมัครเล่นย่าน
Follow