ติดตั้งสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น

อุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งสายอากาศ 1.สายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ย่านความถี่ 144.000-146.000 Mhz ราคา 1450 บาท 2.ขาจับรอบตัว 2 ตัว 3.สายนำสัญญาณ 5dfb พร้อมขั้วสายนำสัญญาณ ความยาว 25 เมตรๆละ 45 บาท 4.เทปละลาย 1 ม้วน 5.เทปพันสายไฟ 1 ม้วน 6.เข็มขัดรัดสาย 1 ถุง วิธีการติดตั้ง 1.ประกอบสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลน 2.ใส่ขาจับส่วนล่างใต้กราวด์เพลน 3.นำสายนำสัญญาณที่เข้าหัวแล้วร้อยจากล่าง กราวเพลนขึ้นบนจุดกึ่งกลางสายอากาศ 4.นำขั้วสายนำสัญญาณหมุนเข้ากับขั้วสายอาก าศให้แน่นและพันทับด้วยเทปละลาย 5.หมุนสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลนให้แน่น 6.จับหรือตั้งรอบตัว V2 5/8 3ชั้น พิงไว้ 7.ถอดสายอากาศทีวีเดิมลงมา 8.ลดระดับสายอากาศทีวีลงมาระยะ 30 เซนติเมตร 9.นำสายอากาศสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น สวมที่ปลายเสาแปปแล้วล๊อคให้แน่น 10.เพื่อนๆช่วยกันส่งเสาแปปที่ประกอบสายอา กาศเข้ากับขาจับยึดให้แน่น 11.ทำห่วงสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ก่อน 12.พันสายอากาศกับท่อแปปให้เรียบร้อย 13.ต่อกราวด์เข้ากับท่อแปปให้ลงกราวด์ 14.เดินสายนำสัญญาณเข้ามาในบ้าน โดยทำสายนำสัญญาณให้เป็นท้องช้างเพื่อกันน ้ำเข้าบ้าน 15.เดินสายรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย 16.ความยาวสายนำสัญญาณ 25 เมตร มาถึงโต๊ะที่วางเครื่องวิทยุรับส่งพร้อมเพาเวอร์ซัพพลาย http://www.youtube.com/watch?v=126VzEqtr7U สเตนกลาส พระนามาภิไธย ส.ธ.ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=h3Cafr6hjzY สเตนกลาส ประตูหงส์คู่มังกร ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=f8x0GCNa7i0 สเตนกลาสเพ้นท์อบสี ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=G1EuVaCwLSY สเตนกลาส ประตู ช่องแสง ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=xZadZaGP96g Real Stained Glass Bathroom Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=UkM9wCfHUVM Stained Glass 3 IN 1 Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=MUrDn_9csJY สเตนกลาส ทะเลใจ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=4tIMSA-u66Y สเตนกลาสช่องแสงบ้าน ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=kvY1RwfKSZs สเตนกลาสช่องแสงพระธาตุหนองคาย http://www.youtube.com/watch?v=jVxTVeI3Anc สเตนกลาสช่องแสง 3 IN 1 ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=yHL9xVVDzlI Mirror Design กระจกเงาดีไซน์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=JO-7cXF-_FQ กระจกลายโบราณ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=c1gqKgF8lMQ กระจกลวดลาย Pattern Glass ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=qCtMsqv-Uxo เทปโฟม เคอเทนวอลล์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=Ij5sYCmiswg CSR Water Chalk Pen Non Toxic Mike 0858388815 http://www.youtube.com/watch?v=tWXWweESCuQ Green Bison Heav y Duty Degreaser Mike 0858388815

More Videos...


สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก
สายอากาศต้นนี้เป็นสายอากา ศสำหรับย่านความถี่ประชาชน cb245mhz สำหรับรายละเอียดและวิธีกา รทำท่านสามารถดูได้ที่เว็บ ไซต์ www.108ham.com

ยูพีเอสเป็นอินเวอร์ทเตอร์1
เทคนิค วิธีการแปลงยูพีเอส เก่า ที่แบตเตอรี่ภายใน เสือมแล้ว ให้เป็นเครื่องแปลงไฟจากแบ ตเตอรี่ 12 โวลท์เป็นไฟ 220 โวลท์ อย่างง่าย เพื่อใช้งานแทนอินเวิอร์ทเ ตอร์ของโซลาร์เซลล์ สาธิตโดย อ. หนึ่ง มวกเหล็ก ที่ บางระจัน สิงห์บุรี ศูนย์พี่อำนวย น้ำส้มควันไม้

วิธีวัดกำลังส่งวิทยุสื่อสารด้วยเครื่อง SWR METER
การวัดกำลังส่งวิทยุสื่อสา รด้วยเครื่อง SWR METER สามารถใช้วัด SWR ของเสาอากาศได้ด้วยวิธีการ เดียวกัน (ถ้าไม่ต้องการรบกวนการสื่ สาร ควรใช้ Dummy load) :) ค่าที่วัดได้อาจไม่ตรงตามส เปคของวิทยุสื่อสาร ขึ้นอยู่กับความจุแบตเตอร์ รี่ขณะนั้นด้วย

สายอากาศ 145/245MHz Portable GP antenna dual band
Portable GP Antenna 145/245MHz
Follow