ติดตั้งสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น

อุปกรณ์ต่างๆในการติดตั้งสายอากาศ 1.สายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ย่านความถี่ 144.000-146.000 Mhz ราคา 1450 บาท 2.ขาจับรอบตัว 2 ตัว 3.สายนำสัญญาณ 5dfb พร้อมขั้วสายนำสัญญาณ ความยาว 25 เมตรๆละ 45 บาท 4.เทปละลาย 1 ม้วน 5.เทปพันสายไฟ 1 ม้วน 6.เข็มขัดรัดสาย 1 ถุง วิธีการติดตั้ง 1.ประกอบสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลน 2.ใส่ขาจับส่วนล่างใต้กราวด์เพลน 3.นำสายนำสัญญาณที่เข้าหัวแล้วร้อยจากล่าง กราวเพลนขึ้นบนจุดกึ่งกลางสายอากาศ 4.นำขั้วสายนำสัญญาณหมุนเข้ากับขั้วสายอาก าศให้แน่นและพันทับด้วยเทปละลาย 5.หมุนสายอากาศ 2 ส่วน วิปบนกับกราวด์เพลนให้แน่น 6.จับหรือตั้งรอบตัว V2 5/8 3ชั้น พิงไว้ 7.ถอดสายอากาศทีวีเดิมลงมา 8.ลดระดับสายอากาศทีวีลงมาระยะ 30 เซนติเมตร 9.นำสายอากาศสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น สวมที่ปลายเสาแปปแล้วล๊อคให้แน่น 10.เพื่อนๆช่วยกันส่งเสาแปปที่ประกอบสายอา กาศเข้ากับขาจับยึดให้แน่น 11.ทำห่วงสายอากาศรอบตัว V2 5/8 3ชั้น ก่อน 12.พันสายอากาศกับท่อแปปให้เรียบร้อย 13.ต่อกราวด์เข้ากับท่อแปปให้ลงกราวด์ 14.เดินสายนำสัญญาณเข้ามาในบ้าน โดยทำสายนำสัญญาณให้เป็นท้องช้างเพื่อกันน ้ำเข้าบ้าน 15.เดินสายรัดเข็มขัดให้เรียบร้อย 16.ความยาวสายนำสัญญาณ 25 เมตร มาถึงโต๊ะที่วางเครื่องวิทยุรับส่งพร้อมเพาเวอร์ซัพพลาย http://www.youtube.com/watch?v=126VzEqtr7U สเตนกลาส พระนามาภิไธย ส.ธ.ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=h3Cafr6hjzY สเตนกลาส ประตูหงส์คู่มังกร ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=f8x0GCNa7i0 สเตนกลาสเพ้นท์อบสี ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=G1EuVaCwLSY สเตนกลาส ประตู ช่องแสง ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=xZadZaGP96g Real Stained Glass Bathroom Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=UkM9wCfHUVM Stained Glass 3 IN 1 Mike 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=MUrDn_9csJY สเตนกลาส ทะเลใจ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=4tIMSA-u66Y สเตนกลาสช่องแสงบ้าน ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=kvY1RwfKSZs สเตนกลาสช่องแสงพระธาตุหนองคาย http://www.youtube.com/watch?v=jVxTVeI3Anc สเตนกลาสช่องแสง 3 IN 1 ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=yHL9xVVDzlI Mirror Design กระจกเงาดีไซน์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=JO-7cXF-_FQ กระจกลายโบราณ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=c1gqKgF8lMQ กระจกลวดลาย Pattern Glass ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=qCtMsqv-Uxo เทปโฟม เคอเทนวอลล์ ไมค์ 0894437484 http://www.youtube.com/watch?v=Ij5sYCmiswg CSR Water Chalk Pen Non Toxic Mike 0858388815 http://www.youtube.com/watch?v=tWXWweESCuQ Green Bison Heav y Duty Degreaser Mike 0858388815

More Videos...


สายอากาศโฟลเด็ดไดโพล2สแตก
สายอากาศต้นนี้เป็นสายอากา ศสำหรับย่านความถี่ประชาชน cb245mhz สำหรับรายละเอียดและวิธีกา รทำท่านสามารถดูได้ที่เว็บ ไซต์ www.108ham.com

สาธิต เครือข่ายฉุกเฉินวิทยุสมัครเล่น
1 ธันวาคม เทิดไท้องค์ราชัน สาธิต เครือข่ายฉุกเฉินวิทยุสมัค รเล่น ช่องตรง รีฟรีทเตอร์ เอ็คโค่ลิ้ง แพ็คเก็ต ดาวเทียม สะท้อนผิวดวงจันทร์ HF

วิทยุสมัครเล่น (HS8JNF)
วันนี้ (3 ตุลาคม 2554) เวลา 21.46 น. ตามเวลาในประเทศไทย สถานีอวกาศนานาชาติ หรือ ที่คุ้นๆกันคือ NA1SS ได้ทำการติดต่อสื่อสารกับน ักเรียนในกัวลาลัมเปอ ประเทศมาเลเซีย ผ่านเครื่อข่ายวิทยุสมัครเ ล่น ในความถี่ 145.800 เมกกะเฮริทช์ ภาครับครอบคุมทั่วทั้งประเ ทศไทย และมาเลเซีย และนี้คือสัญญาณเสียงที่รั บได้จากสถานีอวกาศนานาชาติ (NA1SS) โดยรับจากพื้นที่ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ข้อมูลสถานี IC-2100T สายอากาศ ไดโพน 4 ทิศทาง 90 ํ ความสูง 13 เมตร และ IC-229 สายอากาศ 5/8 ความสูง 12 เมตร

เสาอากาศเอื้ออาทร
เสาอากาศ TV ทำจากเทปกาวอลูมิเนียม ออกอากาศทางช่อง 3 รายการคิดเพิ่มเติมค่า
Follow