VW GOLF MK3 TDI

thats CL TDI ;) with some mods ;)

More Videos...


MK3 TDI
gt 17

Mk3 Golf TDI Straight Pipe Start Up

Volf mk3 TDi comming back to the E.B.T.C
stačena se vrací a na konci žluťák rieger 89´! Luftwaffe džeah

VW Golf MK3 1.9M-TDI launch control
Follow