Ford Capri

Ford Capri, 720p

More Videos...


Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!

very loud Ford Capri RS 3100 Broadspeed
Engine: Ford Cosworth GAA 60º V6 Power: 440 bhp / 328 KW @ 8,750 rpm Weight: 1,040 kilo / 2,293 lbs Event: Spa six hours Track: Spa-Francorchamps Date: 2016-09-17 Filmed with Canon Legria HF G40 Related video https://www.youtube.com/watch?v=ShmBy9rHAZA My pictures http://belgian-motorsport.com https://www.flickr.com/photos/belgian-motorsport/sets/ Follow me on Facebook and instagram https://www.facebook.com/Belgian.Motorsport/ https://www.instagram.com/belgianmotorsport/

Ford Capri RS 2600 Cosworth V6 dyno crash failure
See more at https://www.facebook.com/CapriRS2600 Partial throttle runs for fuel mapping. Dyno was set to sweep 1000-7000rpm in 18 seconds. Limiter at 6450rpm. Crash at 5400rpm most likely due bad conrod bearing. 2. Engine http://www.youtube.com/watch?v=a74qBoASVpA Race footage: http://www.youtube.com/watch?v=0VSPhrCESgw Highlights of season 2013: http://www.youtube.com/watch?v=mBzRnmYlIkI Season 2014 races: https://www.youtube.com/playlist?list=PLNlwH6jwTJFA4GvwQvx9sE8TQyi1LIr7z

5 Litre V8 Ford Capri
Beautiful restored Ford Capri with huge engine.
Follow