Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Motoroleris atsitrenkė į policiją

bėgo, nestojo, atsitrenkė. sužeisti du žmonės. Vilnius, 2008.11.08


 


More Videos...


Policijos patruliai - ir kaime jiems trukdo
Lietuvos policijos patruliai tariasi suradę "pažeidėją". Bizniuką sutrukdo drąsūs paaugliai, kurie pradeda filmuoti. Policininkas nieko nedaro, kad užkirstų pažeidimui kelią t.y. keiksmažodžių vartojimą viešoje vietoje - jam tai daryti NEAPSIMOKA, juk galima susitarti su vairuotoju - ir NAUDA ir MALONUMAS ! Policininkai patys KET 155.5 p. pažeidę stovi ant šaligatvio, tačiau savo pažeidimo "nemato" ir protokolo nesurašo. DĖL INFORMACIJOS RINKIMO F I L M A V I M O L R K O N S T I T U C I J A 25 straipsnis 1. Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. 2.Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. 3.Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai. 4.Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais - tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. 5.Pilietis turi teisę įstatymo nustatyta tvarka gauti valstybės įstaigų turimą informaciją apie jį. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm VISUOMENĖS INFORMAVIMO ĮSTATYMAS 4 straipsnis. Informacijos laisvė 1. Kiekvienas asmuo turi teisę laisvai reikšti savo mintis ir įsitikinimus, nevaržomai rinkti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei yra būtina apsaugoti konstitucinę santvarką, žmogaus sveikatą, garbę ir orumą, privatų gyvenimą, dorovę. 5 straipsnis. Teisė rinkti ir skelbti informaciją 1. Kiekvienas asmuo turi teisę: 1) rinkti informaciją ir ją skelbti visuomenės informavimo priemonėse; 2) neleisti skelbti savo parengtos informacijos, jeigu jos turinys redakcinio rengimo metu buvo iškreiptas; 3) užsirašinėti, fotografuoti, filmuoti, naudotis garso ir vaizdo technikos priemonėmis, taip pat kitais būdais fiksuoti informaciją, išskyrus šio įstatymo 13 straipsnyje nurodytus atvejus; 4) publikacijas ar laidas skelbti savo pavarde, slapyvardžiu ar anonimiškai. 2. Niekas negali būti verčiamas, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, platinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų biudžetinių įstaigų informaciją. 13 straipsnis. Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga 1. Siekiant nepažeisti asmens teisių, apsaugoti jo garbę ir orumą, renkant ir viešai skelbiant informaciją draudžiama: 1) be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, daryti garso ir vaizdo įrašus fizinio asmens gyvenamojoje patalpoje, fizinio asmens privačioje namų valdoje ir jai priklausančioje aptvertoje ar kitaip aiškiai pažymėtoje teritorijoje, nepaisant to, ar tas asmuo yra nurodytose vietose; 2) filmuoti, fotografuoti ar daryti garso ir vaizdo įrašus neviešų renginių metu be organizatorių, turinčių teisę rengti tokius renginius, sutikimo; 3) filmuoti ir fotografuoti žmogų ir naudoti jo atvaizdus reklamai visuomenės informavimo priemonėse be šio žmogaus sutikimo; 4) filmuoti ir fotografuoti asmenį su aiškiais fiziniais trūkumais be šio asmens sutikimo arba filmuoti ir fotografuoti asmenį jam esant bejėgiškos būklės dėl sveikatos sutrikimo; 5) filmuoti, fotografuoti vaiką ar daryti jo garso ir vaizdo įrašus be nors vieno iš tėvų, globėjų ar rūpintojų ir paties vaiko sutikimo. Draudžiama naudoti vaikų fotografijas, garso ar vaizdo įrašus erotinio, pornografinio ir smurtinio pobūdžio informacijose; 6) be mirusiojo ar žuvusiojo šeimos narių sutikimo filmuoti, fotografuoti mirusįjį ar žuvusįjį stambiu planu ar daryti jo vaizdo įrašus. 2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti draudimai netaikomi fiksuojant teisės pažeidimus ir šio įstatymo 14 straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais. http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=280580&p_query=&p_t r2=

Bega nuo policijos
Bega nuo policijos

M5 bega nuo policijos
Pasiekia 248 km/h greiti

Per avariją žuvo jauna mergina
Vilniaus raj., senasis Moletų pl. prie Paberžės, 2008.10.05

Atkal fords
Fords rullītī Jelgavā

Ariogalos Jaunimas
Ariogalos jaunimas mokosi vairuoti hahahaha

limuzinas bega nuo policijos
limuzinas bega nuo policijos

Policija. Patruliai bėga nuo "nenaudingo" vairuotojo
Policija BĖGA nuo M.Juškausko, kuris jiems buvo "nenaudingas". Įstatymo leidėjas, LR Seimas, ATPK 272 str. nurodė, kokias teises turi ATP traukiamas asmuo-šito ir reikalavo vairuotojas, tačiau policininkai apsimeta aklais ir kurčiais, kadangi jiems nėra jokios naudos.... Vairuotojas bando pranešti per GARSIAKALBĮ, kad "kurtieji" išgirstų, tačiau bebačiai "nuskriaustieji" niekaip nenori girdėti garsiakalbio skleidžiamo garso. TEISME išgirsta pamato - įvyksta stebūklas, kaip Šv.Rašte :"AKLIEJI PRAREGI, KURTIEJI IŠGIRSTA" VALSTYBĖS ATLIKTA ŽALA http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=50805&strnr=6.271 272 straipsnis. Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, duoti paaiškinimus, pateikti įrodymus, pareikšti prašymus; nagrinėjant bylą, naudotis teisine advokato ar kito įgalioto atstovo, turinčio aukštąjį teisinį universitetinį arba jam prilyginamą išsilavinimą, pagalba; kalbėti gimtąja kalba arba ta kalba, kurią jis moka, ir naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nemoka lietuvių kalbos; apskųsti nutarimą byloje. http://tm.infolex.lt/?item=taktai_list&aktoid=26&strnr=272 Šiuos patrulius pavyko pagauti tik teisme, kur juos ir "pasodino" ir liepė laukti, kol M.Juškauskas pateiks įrodymus (LR ATPK 256 str.) http://www.youtube.com/watch?v=BCHRysg-Jew MELAGIAI NIEKDARIAI NEMOKŠOS http://www.youtube.com/watch?v=PHjxk3F4TYQ&feature=related BYLA LAIMĖTA VAIRUOTOJO NAUDAI.

Reidas. Bėgliai su motoroleriu
Reido laidoje, pakliuvo policijai į rankas neblaivus motorolerio vairuotojas, kuris buvo sugautas bulvių lauke. :D

Avarija Grigiškėse
Vilnius, 2008.10.26. Apsivertė priekabam ant kurios buvo sena Audi. tada vertėsi ir Audi, kuri tempė priekabą. Nukentėjusių nėra

Britvos.moto Kaunas.Tarp Kaledu ir Nauju...Ziema
https://www.facebook.com/groups/KaraliausLukoil/ motociklistai ir jiems prijauciantys jungiasi i atvira grupe facebook'e Ziema.Moto Cbr600rr.Data 2011 12 27 temperatura +7~,distancija Panevezys- Kaunas,oro salygos- lietus,atstumas~100km,galine padanga pilnas slikas...ekstremalu?:D

Sunkvežimis taranavo motorolerį ir nesustojęs išvažiavo
Vilniaus policija prašo visuomenės pagalbos ieškant avarijos kaltininko.

Policija filmavo chuliganišką vairavimą Vilniuje
Vilniaus apskrities Vyriausiojo policijos komisariato interneto svetainės rubriką „Dienos vaizdelis papuošė filmuota medžiaga pavadinimu „Pavojingas vairavimas. Pareigūnai nutarė visiems parodyti, kokių chuliganiško elgesio pavyzdžių gatvėse jie užfiksuoja kiekvieną dieną. Akivaizdu, kad pažeidėjai buvo filmuojami iš slaptojo policijos „VW Caddy automobilio, nepažymėto jokiais skiriamaisiais ženklais. Pirmiausia į pareigūnų akiratį patenka apynaujis 5-osios serijos BMW, kuris lengvai viršydamas leistiną greitį skrieja per estakadą vadinamojo Šeškinės kalno link. Netrukus slaptieji filmuotojai pričiumpa ir keletą maršrutinių taksi vairuotojų, vėliau dar vieną pažeidėją su „Subaru.

Šešiolikmečio vairuojamas BMW rėžėsi į stulpą
kartu važiavo penkiolikmetis. abu nesunkiai sužeisti. Vilnius2008.10.16

Street Bang (Sin City Edition) @ Semeliškės
@ 2007-07-29 [Г.Д.Е. Prod.]

Which car is faster? Which Car is Faster?
Similar 1/4 mile timeslips to browse:

1994 Oldsmobile Cutlass : 6.910 @ 201.930
Phil Osborne, Engine: Jim Oddy Built 509 BBC, Supercharger: BDS 14-71 Hi Helix Tires: Goodyear 1490 34.5x17x16


1964 Oldsmobile Cutlass : 9.480 @ 141.770
Kenny Schinner, Engine: 425 .060, Tires: 29.5x10.5 Mickey Thompsons


1981 Oldsmobile Cutlass : 10.459 @ 129.880
Jim King, Engine: 406 chev, Tires: 28 10.5 15 M/T


1978 Kawasaki Z1RTC Turbo: 10.900 @ 131.200
motorcyclist 8/78, Engine: 1015cc air-cooled turbocharged DOHC in-line four, Turbos: 370F40 Rayjay turbocharger (ATP)


1978 Oldsmobile Cutlass : 10.986 @ 122.860
Kevin, Engine: 355, Tires: M/T ET Street Radial 275/60


1987 Oldsmobile Cutlass : 11.000 @ 123.000
Patch Resa, Engine: 427 chevy, Tires: MT ETs


1982 Oldsmobile Cutlass : 11.231 @ 121.190
Trevor Proulx, Engine: 468 bbc, Tires: Mickey Thompson 28 X 10.5 - 15


1970 Oldsmobile Cutlass s: 11.918 @ 112.570
ROBERT MARKEWICZ, Engine: 461 OLDS, Supercharger: NA Turbos: NA Tires: DRAGRADIALS 325/50/15


1976 Jeep Pickup J20: 12.222 @ 108.698
Joe, Engine: AMC 401, Tires: 35x12.50x15 BFG A/Ts


1969 Oldsmobile Cutlass : 12.430 @ 108.700
Bruce DeVries, Engine: 455+.030, Supercharger: - Turbos: - Tires: bf goodrich


1980 Oldsmobile Cutlass Wagon: 12.730 @ 105.190
Jason, Engine: 455 olds, Supercharger: n Turbos: n Tires: M/T


1983 Oldsmobile Cutlass Cruiser S/W: 12.786 @ 103.670
Jim Klopfer, Engine: 355 Olds, Tires: M/T 235/60/15


1969 Oldsmobile Cutlass S: 13.040 @ 99.870
Danny Amos, Engine: 1977 403, Tires: 28/10/50


1986 Oldsmobile Cutlass cruiser: 13.200 @ 108.500
matt howell, Engine: 1977 350 olds, Supercharger: n/a Turbos: n/a Tires: futura gls super sport


1972 Oldsmobile Cutlass S: 13.942 @ 97.920
Brent Rivenburgh, Engine: 350 (bored 0.30 over), Tires: Firestone Firehawks


1978 Oldsmobile Cutlass : 14.430 @ 96.000
chris johnson, Engine: 350 oldsmobile, Tires: radial t/a


1973 Oldsmobile Cutlass s: 15.000 @ 89.000
Richard Taylor, Engine: 350 bored .30 over, Supercharger: none Turbos: none Tires: stock


1979 Jeep Pickup j20: 17.800 @ 0.000
Ian Adams, Engine: Amc 360, Tires: 285/75-16 goodyear mt/r


1981 Oldsmobile Cutlass Brougham 4 Door: 18.000 @ 74.560
DrOlds, Engine: 350ci,


 


©2014 DragTimes - Disclaimer