MATTE BLACK Ford Capri Tuning w/ CA18DET Engine

This is my Neighbours' Tuned Capri. He has put in a Nissan 200SX engine and a big turbo so it has a power hike to 260bhp. I will be uplaoding a better, HD video incuding Sounds of the car soon. Facebook: http://www.facebook.com/pages/SpamWich722/226543450690943 Flickr: http://www.flickr.com/people/spamwich722/ YouTube: http://www.youtube.com/user/SpamWich722/

More Videos...


Ford Capri Turbo Burnout
My Ford Capri running an S13 Nissan 200sx CA18DET engine burning some fat rubber.

Ford Capri fun run @ Bagodex 2010
Ford Capri fun run @ Bagodex 2010

Capri Cosworth V6 hitting limiter with flames!

Thổi hồn vào đống sắt gỉ 1971 Ford Capri Perana Gunston V8 trở nên khác lạ
Với bàn tay tài hoa và kỹ thuật giỏi các anh ấy đã cho xuất xưởng một chiếc Ford Capri Perana Gunston V8 đời 1971 chẳng khác gì một sản phẩm của trí tuệ và tài hoa. Cho lời nhận xét của bạn về dự án này!
Follow