Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Hyundai Tiburon Brake Pads and Brake Rotors

EBC Front Brake Pads and Brake Rotors

EBC Rear Brake Pads and Brake Rotors

Model Year FMSI Brake Pads
Greenstuff
Brake Pads
Redstuff
Brake
Rotors
Rotor
Diameter
FMSI Brake Pads
Greenstuff
Brake Pads
Redstuff
Brake
Rotors
Rotor
Diameter
 1.8  97 thru 98  D449  DP21358    GD563  10.1  D323  DP2528    GD1017  10.1
  2.0  97 thru 98  D449  DP21358    GD563  10.1  D323  DP2528    GD1017  10.1
  2.0  99 thru 2000  D449  DP21358    GD1018  10.1  D323  DP2528    GD1017  10.1
  2.0  2001 thru 2002  D449  DP21358    GD1018  10.1  D323  DP2528    GD1017  10.1
  2.0  2003 and up  D924  DP21643    GD7143    D323  DP2528    GD7144  
  2.7  2003 and up  D924  DP21643    GD7143    D323  DP2528    GD7144  


©2019 DragTimes - Disclaimer - Contact Us