Drag Racing 1/4 Mile times 0-60 Dyno Fast Cars Muscle Cars

Hyundai Sonata Brake Pads and Brake Rotors

EBC Front Brake Pads and Brake Rotors

EBC Rear Brake Pads and Brake Rotors

Model Year FMSI Brake Pads
Greenstuff
Brake Pads
Redstuff
Brake
Rotors
Rotor
Diameter
FMSI Brake Pads
Greenstuff
Brake Pads
Redstuff
Brake
Rotors
Rotor
Diameter
 2.0  92 thru 98  D449  DP21358                
  2.4  89 thru 92  D449  DP21358                
  2.4  99 thru 2003  D449  DP21358                
  2.4  2004 and up  D924  DP21643                
  2.5  99 thru 2001  D449  DP21358                
  2.7  2002 thru 2003  D449  DP21358                
  2.7  2004 and up  D924  DP21643                
  3.0  89 thru 98  D449  DP21358                


©2018 DragTimes - Disclaimer - Contact Us